2LMB

Dvoustupňové omezení momentu zátěže.

Dvoustupňový systém LMB monitoruje nestabilní oblast v přední části kabiny řidiče u jeřábových vozidel.

Kontaktujte nás

Bezpečnostní systém RCL a 2stupňový systém LMB tvoří systém monitorování stability, nazývaný 2stupňový LMB. Dvoustupňový LMB zastaví otočný pohyb těsně před vstupem do nestabilní oblasti v případě příliš velkého momentu zatížení. Při práci v nestabilní oblasti otáčení funguje sledování momentu zatížení přesně jako ve stabilní oblasti, ale maximální přípustný moment zatížení je snížen.

Při práci ve stabilním výkyvném prostoru bude vydáno varování, pokud moment zatížení překročí přípustný moment zatížení v nestabilní oblasti otáčení. Otočný pohyb se však zastaví pouze tehdy, když je dosaženo nestabilní oblasti otáčení se sníženým přípustným momentem zatížení.