Beam and park warning

Signál zatažených stabilizačních paprsků a uložení jeřábu. BEPAW znamená varování před paprskem a zaparkováním.

Kontaktujte nás

Monitorování, zda je bezpečnostní zámek stabilizátoru na výsuvných nebo hydraulicky výsuvných nosnících stabilizátoru na místě a řádně zajištěn. Systém je požadavkem CE. Monitorování toho, zda jeřáb připravený k přepravě z jednoho pracoviště na druhé, je ve správné poloze v držáku. Systém může splňovat požadavky na přepravní alarm pro výšku jeřábu (HEW).