Cabin anti-crash

CAC systém zabraňuje srážce jeřábu s kabinou strojvedoucího během provozu jeřábu vytvořením virtuálního rámu kolem kabiny strojvedoucího.

Kontaktujte nás

Systém detekuje polohu výložníku jeřábu i směr otáčení. Pokud systém zjistí riziko kolize, všechny pohyby, které mohou vést ke kolizi, se zastaví. Systém kombinuje stejné funkce, které jsou známé ze systému HSL-E, a společně vytvářejí virtuální rám kolem kabiny obsluhy jeřábu.

Obsluha jeřábu se může plně soustředit na zvedací úkol, aniž by se musel starat o to, aby se jeřáb nesrazil s kabinou.

Výhody:

  • Zvýšená pracovní rychlost
  • Snadnější provádění pracovních úkolů pro méně zkušeného jeřábníka
  • Je zabráněno drahému poškození kabiny