Calibration of vehicle stability system during crane operation

Kalibrace během provozu jeřábu. CBS znamená Calibrate Bypass Sensor.

Kontaktujte nás

Během otáčivých pohybů a při průchodu středem těla plošiny dává CBS signál systému RCL a systému EVS. Poté můžete ručně kalibrovat na 100%. Otočný indikátor dává signál, když je systém výložníku nad středem těla plošiny. Signál z indikátoru otáčení indikuje 100% stabilitu, a tím umožňuje 100% kalibraci systému stability vozidla EVS. Vyžaduje EVS.