Fixed vertical stabilizer legs, long

Pevné svislé stabilizační podpěry, dlouhé.

Kontaktujte nás

Pevné svislé a dlouhé stabilizační podpěry, umožňují ve srovnání se standardními vertikálními stabilizátory další délku 100 mm v zasunuté poloze a 200 mm v prodloužené poloze.