High stand safety system - basic

HSL je základní bezpečnostní systém pro vyvýšenou plošinu.

Kontaktujte nás

Systém monitoruje, zda operátor stojí na vyvýšené plošině. Když operátor stojí na plošině, otočný pohyb se zastaví, než se výložníkový systém jeřábu přesune přes plošinu. Pokud obsluha nestojí na plošině, je možné provést otočný pohyb v celé oblasti otáčení. Systém je v souladu s evropskou normou EN 12999 „Jeřáby-nakládací jeřáby“ týkající se bezpečnosti jeřábů montovaných na nákladní automobily.

Systém je aktivován elektronickým senzorem nebo kontaktem, který se v závislosti na typu vysokého stojanu aktivuje, pokud obsluha stojí na plošině, je -li zábradlí přesunuto do správné polohy nebo podobně.