High stand safety system - envelope

HSL-E je bezpečnostní systém pro vysoký stojan. E znamená obálka a odkazuje na funkce systému.

Kontaktujte nás

Systém monitoruje, zda operátor stojí na vyvýšené plošině (HS). Když obsluha stojí na zvedací plošině a hlavní výložník jeřábu je pod předem stanoveným úhlem nebo je výložník pod svislou polohou směrem k plošině, pohyb otáčení se zastaví dříve, než se systém výložníku jeřábu pohne přes plošinu. Pokud obsluha nestojí na plošině nebo je hlavní výložník jeřábu nad předem stanoveným úhlem, je možné provést otočný pohyb v celé oblasti otáčení.

Systém se aktivuje elektronickým senzorem nebo kontaktem, který se v závislosti na typu ovládání vysokého stojanu aktivuje, pokud se obsluha postaví na plošinu, zábradlí se přesune do správné polohy nebo podobně.