Hydraulic functions for separate traverses

4 rádiově dálkově ovládané hydraulické funkce pro samostatný traverzový, stabilizační režim. Obsahuje díly pro připojení samostatného stabilizátorového nosníku s hydraulicky rozšiřitelnými nosníky.

Kontaktujte nás

S tímto řešením je optimalizován a co nejvíce omezen jak počet hydraulických kabelových spojů, tak připojení elektrického vedení k samostatnému traverzu. Poznámka: Předpokladem je, aby celková instalace karoserie vozidla tímto způsobem umožnila takovouto kombinaci dílů. Je důležité, ab byl dostatek prostoru pro umístění dílů, aby bylo možné obsluhovat  provoz stabilizačních funkcí na samostatném traverzu. Stejně jako všechna ostatní elektrická zařízení musí být díly chráněny před agresivním prostředím podvozku vozidla.