Hydraulic hoist 1500

Hydraulický naviják 1500 kg. Hydraulický naviják je určen především pro vertikální zvedání, typicky v případě zvedání nad budovami a montážních úkolů ve vysokých polohách.

Kontaktujte nás

Naviják je na jeřábu vybaven drátěným lanem, lanovými kladkami, otočným hákem s protizávažím, sekcí ovládacího ventilu, sadou hadic, úložným držákem a bezpečnostním vybavením EWPS (Electronic Wire Protection System).

U jeřábů vybavených výložníkem je zvedací kapacita navikáku snížena, což odpovídá kapacitě výložníku. Při skládání/rozkládání jeřábu bude do určité míry nutné namontovat/demontovat různá válečková vedení a kladky.