Manual swing-up stabilizer legs, long

Ruční stabilizační nohy, dlouhé, typ R-LONG.

Kontaktujte nás

Ruční stabilizační noha výkyvu, dlouhá, typ R-LONG, v intervalech 45 °, 90 °, 135 ° a 180 °. Stabilizační noha má vertikální posunutí až 200 mm v krocích po 100 mm. Strana: 9 hodin.