2CYBEL

2CYBEL monitoruje směr výložníku, nohy stabilizátoru a každý stabilizační paprsek.

Kontaktujte nás

Systém 2CYBEL monitoruje, zda jsou všechny nohy stabilizátoru dole. Před splněním tohoto požadavku není možné přepnout do režimu jeřábu. Pokud je nosník stabilizátoru zcela prodloužen na straně, kde je výložník, jeřáb může zvednout o 100%. Není-li nosník stabilizátoru zcela prodloužen, sníží se nosnost na předem nastavenou hodnotu, která byla nalezena při zkoušce stability. Pokud je výložník nad karoserií nákladního vozidla, jeřáb se může zvednout o 100%. Systém 2CYBEL zahrnuje řadu bezdotykových spínačů, které jsou aktivovány stabilizačními nosníky a funkcí jeřábu. V případě dvojitých nosníků s vnitřním vedením hadic (řada 1244-Z a vyšší) se používá interně namontovaný kontakt.