Preparation for alternative stability system

Vstup pro výrobce pro monitorování stability. Výrobce odpovídá za montáž vlastního systému sledování stability podle směrnice o strojních zařízeních.
 

Kontaktujte nás

Systém zajišťuje, že jeřáb může být provozován pouze tehdy, když systém PAS zaregistruje, že vozidlo je stabilní.

Jeřáb se nemůže pohybovat, pokud ve vyhrazeném vstupu systém RCL nedostane signál. Do té doby není olej veden do nádrže  (není možné vytvářet tlak a jeřáb stojí v klidové pozici).