Single power plus link arm system

Single Power Plus - jednoramenný systém.

Kontaktujte nás

Výhody:

– Poskytuje vysokou nosnost, i když je systém výložníku plně vysunutý.
– Poskytuje velkou sílu, pravidelnou rychlost a flexibilitu v systému výložníku v kombinaci s vysokou rychlostí v extrémních polohách hlavního výložníku ve sloupu.
– Vhodné pro nakládání a vykládání v nízké výšce daleko od vozidla.
– Vysoká rychlost v extrémních polohách sloupu činí systém výložníku vhodným pro rychlou práci s drapákem.