Speed adaptation system Heavy Duty Lifting

HDL-h je elektrohydraulicky působící systém přizpůsobení rychlosti, který zajišťuje, že se rychlost jeřábu automaticky sníží v případě zatěžovacího momentu přesahujícího 90%.

Kontaktujte nás

Hydraulický plně průtokový ventil HDL-h s elektrickou aktivací reguluje průtok oleje pro regulační ventil buď na 100%, nebo na 20% nominálního průtoku oleje. V případě kapacity (zátěže nebo stability) 90% je signál odeslán přes RCL do ventilu HDL-h a ventil se změní ze 100% na 20% nominálního průtoku oleje.

Výhody:

  • Dynamické přídavné síly v ocelové konstrukci jeřábu jsou sníženy
  • Životnost jeřábu je prodloužena