Stabilizer leg warning

Optická výstraha podpěr. 

Kontaktujte nás

Monitoruje, zda je stabilizační válec jeřábu ve správné přepravní poloze. `` Správná přepravní poloha`` znamená, že podložka stabilizátoru je vhodně nad zemí a že paprsky stabilizátoru jsou ve své zcela zasunuté poloze.